Τα Αυτιστικά παιδιά παρουσιάζουν
εκπληκτικές Γλωσσικές Ικανότητες

Ημερομηνία έκδοσης του άρθρου: 28 Απρ 2008
Πηγή: Ann Hutchison, University of Western Ontario
http://www.medicalnewstoday.com

Robert J. Stainton
Professor of Philosophy and Acting Associate Dean (Research),
Faculty of Arts and Humanities, The University of Western Ontario

Αυτό που ξεκίνησε ως μια ανεπίσημη παρουσίαση σε μια ομάδα φιλοσόφων από έναν
κλινικό γλωσσολόγο  , οδήγησε σε εκπληκτικές ανακαλύψεις σχετικά με τις
επικοινωνιακές γλωσσικές ικανότητες  των ανθρώπων με αυτισμό.

Πολλά χρόνια πριν, ο Robert Stainton, που είναι τώρα καθηγητής φιλοσοφίας στο
πανεπιστήμιο του Western Ontario, παρακολούθησε μια παρουσίαση από την χρόνια
φίλη του Jessica de Villiers, η οποία είναι τώρα κλινική γλωσσολόγος στο πανεπιστήμιο
British Columbia. Το θέμα ήταν Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού (Autism
Spectrum Disorder (ASD)). Η De Villiers εξήγησε ότι πολλά άτομα με ASD έχουν
σημαντικές δυσκολίες με εκείνο που στη γλωσσολογία αποκαλείται «πραγματισμός»
("pragmatics").

Αυτό σημαίνει, ότι τα άτομα με ASD συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να
χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα σωστά σε κοινωνικές περιστάσεις. Δεν κάνουν κατάλληλη
χρήση του περιεχομένου ή δε γνωρίζουν τι θα ήταν «πρέπον να ειπωθεί». Και το πιο
εντυπωσιακό, πολλοί ομιλητές με ASD έχουν τεράστια δυσκολία στην κατανόηση της
μεταφοράς, της ειρωνείας, του σαρκασμού, και του οτιδήποτε μπορεί υπαινιχτεί ή
υπονοηθεί, αλλά όχι να δηλωθεί.

Παρόλα’ αυτά, αντλώντας έμπνευση από τη φιλοσοφική του εκπαίδευση, ο Stainton
παρατήρησε λιγότερο προφανείς πραγματιστικές ικανότητες στην εργασία στα
παραδείγματα της de Villiers, τα οποία τα είχε αντλήσει από πρακτικά συζητήσεων με 42
ομιλητές με ASD – ικανότητες που είχαν παραληφθεί από κλινικούς γιατρούς.

Έτσι ξεκίνησε έρευνα για να κατανοήσει καλύτερα και να προσδιορίσει τις ικανότητες
συνομιλίας και τις προκλήσεις των ατόμων με Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού.
Η έρευνα του Stainton και της de Villiers, σε συνεργασία με τον Peter Szatmari, έναν
κλινικό ψυχίατρο στο πανεπιστήμιο του McMaster, έδειξε ότι όντως, πολλά άτομα με
ASD πραγματικά έχουν μια «πλούσια ποικιλία από πραγματιστικές ικανότητες».

Αυτοί οι ερευνητές δεν αμφισβητούν τον καθιερωμένο ισχυρισμό ότι τα άτομα με ASD
αντιμετωπίζουν δυσκολίες με το μη κυριολεκτικό πραγματισμό, όπως είναι οι μεταφορές
(π.χ. "Η Ιουλιέτα είναι ο ήλιος.") ή η ειρωνεία/ ο σαρκασμός (π.χ. "Δικέ μου, αυτό είναι
καλή ιδέα."). Παρόλα αυτά έχουν διαπιστώσει ότι πολλοί ομιλητές με ASD δεν
αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες με τον κυριολεκτικό πραγματισμό. Ένα παράδειγμα
είναι η φράση: "Πήρα τον υπόγειο (μετρό) βόρεια.", από πρακτικά μιας συζήτησης με
έναν  συμμετέχοντα ερευνητή με ASD.

Η χρήση του άρθρου «τον» θα μπορούσε να σημαίνει ότι υπάρχει ένας μόνο υπόγειος
(μετρό) που πηγαίνει βόρεια. «Τον υπόγειο» μπορεί επίσης να αναφέρεται σε ένα
υπόγειο όχημα, ένα υπόγειο σύστημα ή ένα υπόγειο τούνελ. Παρόλα αυτά, παίρνοντας
υπόψη το περιεχόμενο και το τι περιμένει ο ακροατής να ακούσει, το άτομο
χρησιμοποιώντας τη φράση ήταν σε θέση να αποδώσει το συγκεκριμένο νόημα που είχε
στο νου του. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποίησε τον πραγματισμό αποτελεσματικά.

Εν ολίγοις, ο Stainton και οι συνεργάτες του παρήγαγαν αναπάντεχες ενδείξεις ότι οι
ομιλητές με ASD χρησιμοποιούν και καταλαβαίνουν τον πραγματισμό στις περιπτώσεις
κυριολεκτικής ομιλίας, όπως στο παράδειγμα του υπόγειου.

Ο Stainton, που είναι επίσης Προεδρεύων Επίκουρος Κοσμήτορας Έρευνας στη σχολή
των Τεχνών και του Γραμμάτων του Western, είπε, "Είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικό και
ενθαρρυντικό, γιατί αυτό είναι μια συνεισφορά των Γραμμάτων και των Τεχνών στην
κλινική έρευνα. Χωρίς μια φιλοσοφική προοπτική, αυτή η ανακάλυψη ίσως να μην είχε
γίνει.».

Σχετική έρευνα επέτρεψε στην de Villiers και το Szatmari να αναπτύξουν μια
βαθμολογημένη κλίμακα  πραγματιστικών ικανοτήτων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την κλινική εκτίμηση ανθρώπων με ASD. Ο Stainton είπε:
"Βραχυπρόθεσμα, το νέο τους αυτό εργαλείο θα βοηθήσει να εξακριβωθεί που ανήκει
ένα άτομο σ’ αυτό το φάσμα.

Παρόλα αυτά, μακροπρόθεσμα, χρησιμοποιώντας πρόσφατα αποτελέσματα από τη
φιλοσοφία της γλώσσας, ίσως να συμβάλλει στη θεωρητική κατανόηση του ορίου
ανάμεσα στη γνώση του νοήματος των λέξεων και των μη γλωσσικών ικανοτήτων-
συγκεκριμένα του πραγματισμού.".

Ο Stainton πιστεύει ότι και οι κλινικοί γιατροί που δουλεύουν με άτομα με ASD,  και
θεωρητικοί γλωσσολόγοι που ενδιαφέρονται για τον πραγματισμό για φιλοσοφικούς
λόγους, θα βρούνε αυτά τα αποτελέσματα εντυπωσιακά.

Οι Διαταραχές στο Αυτιστικό Φάσμα προσβάλλουν περίπου έναν στους 166 ανθρώπους.
Τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία εξήχθησαν από μια μελέτη με 42 παιδιά με
αυτισμό και σύνδρομο Asperger, δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό: Midwest Studies in
Philosophy.
Επιστροφή


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ASPERGER ΚΑΙ ΥΛΑ
Email
info@aspergerhellas.org
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΥΤΙΣΤΙΚΟΙ
Α
Α
SPERGER καιΥΛΑ