Υπάρχουν 3 δυνατότητες συμμετοχής και ενημέρωσης:

- το γκρουπ μας στο
Facebook  (ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΙ & ASPERGER ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

- το γκρουπ μας της
ΑΥΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

- το γκρουπ μας στο Yahoo Groups (AutismosHellas)

Τα Φόρουμ είναι κοινότητες για Αυτιστικούς, γονείς αυτιστικών παιιδιών, ειδικούς
και θεραπευτές αλλά και όποιον άλλο ενδιαφέρεται να μάθει για τον Αυτισμό.

Για τους ειδικούς και θεραπευτές, τα φόρουμ είναι μια πηγή γνώσης που τους
βοηθούν να κατανοήσουν και να μάθουν τι είναι ο Αυτισμός στην πράξη απο τα ίδια
τα άτομα μου βιώνουν τον Αυτισμό καθημερινά στην ζωή τους, και μπορούν να
εξηγήσουν καλύτερα από κάθε βιβλίο τις εμπειρίες τους.

Ακόμη, πολλοί γονείς βρήσκουν πως τα βιώματα των ενηλίκων Αυτιστικών τους
βοηθούν να γνωρίσουν τις εμπειρίες που μπορεί να βιώνει και το παιδί τους, αλλά
δεν μπορεί να τους τις πει και εξηγήσει.

Έως τώρα στην Ελλάδα, η εικόνα του Αυτισμού ήταν αποκλειστικά "απο τα εξώ" και
ήταν ένα προνόμοιο των ειδικών που είχαν σπουδάσει τον Αυτισμό, και τον εξέταζαν
από την πλευρά της "πάθησης" ως μιά διαταραχή του ανθρώπου.

Αυτή την εικόνα, έχουμε σιγά-σιγά αλλάξει με το να προβάλουμε τον Αυτισμό για
πρώτη φορά "απο τα μέσα" μέσα απο τα λόγια των ίδιων των στους αυτιστικών που
σπάνε την σιωπή που τους περιέβαλε και επιτέλους εκφράζουν τα βιώματά τους.

Ξαφνικά, η εικόνα του Αυτισμού άρχισε να πέρνει μια άλλη διάταση, μιά άλλη
χροιά και υπόσταση. Έπαψε να είναι ΜΟΝΟ το Αυτιστικό παιδάκι που δεν έχει
επαφή με τον κόσμο γύρω του. Αυτισμός άρχισε έτσι δειλά -δειλά να βγαίνει απο το
σκοτάδι της αφάνειας! Διότι ό,τι βγαίνει στο φως είναι λιγότερο τρομαχτικό και
μυστήριο. Ελπίζουμε πως κάποια μέρα θα είναι και λιγότερο στιγματικό!!!


Σας ευχαριστούμε!
Στο Φόρουμ Αυτισμού
θα βρείτε πολλά
και διάφορα θέματα
σχετικά με τον
Αυτισμό, το
Αsperger και ΥΛΑ
απο την οπτική γωνία
του ίδιου του
Αυτιστικού
σε συνομιλία με
γονείς και ειδικούς
Φόρουμ Αυτισμού
και Αυτιστική
Κοινότητα
Οδηγίες Χρήσεως και Είσοδος στα Φόρουμ:
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Α
ΥΤΙΣΤΙΚΟΙ
SPERGER καιΥΛΑ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ASPERGER ΚΑΙ ΥΛΑ
Email
info@aspergerhellas.org